СЕЙСМИКАЛЫҚ БАРЛАУДЫ СЕРВИСТІК СҮЙЕМЕЛДЕУ

СЕЙСМИКАЛЫҚ БАРЛАУДЫ СЕРВИСТІК СҮЙЕМЕЛДЕУ

«Geo Energy Group» ЖШС алдыңғы қатарлы технологиялар, жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланумен теңіздегі және құрлықтағы сейсмикалық барлау ізденістерін сервистік сүйемелдеудің заманауи әдістерін ұсынады:
• Далалық сейсмикалық жұмыстардың әдістері мен техникасы;
• Топографиялық-геодезиялық және навигациялық жұмыстар;
• 2D, 3D түсірілімдерін жоспарлау;
• Далалық жұмыстар сапасын бақылау;
• Серпімді сейсмикалық тербелістерді қоздыру және тіркеудің оңтайлы параметрлерін таңдау бойынша тәжірибелік жұмыстар;
• Сейсмикалық деректерді тіркеу.

«Geo Energy Group» ЖШС бұрғылау нүктелерінде жылжымалы бұрғылау қондырғыларын (ЖБҚ) жайғастыруды тексеру бойынша қызметтерді көрсету

2D және 3D сейсмикалық түсірілімдерін жоспарлау
• Әрекет етуші кен орны жағдайларында және құрлықта, транзиттік, таяздық, тереңдік, өнеркәсіптік аймақтарда техникалық жобаларды, сонымен қатар 2D және 3D түсірілімдердің әртүрлі нұсқаларын әзірлеу.
• Ортаның үлгілерін құру және талдау жолымен MESA 10.06 Professional және MESA 12 Expert бағдарламалар кешенін қолданумен алаңдық және бейіндік қадағалау жүйелерінің кез келген типтерін жобалау және жоспарлау.

Тәжірибелік жұмыстар
• Серпімді сейсмикалық тербелістерді қоздыру және тіркеудің оңтайлы параметрлерін таңдау
• Тікелей далалық есептеу орталығында сейсмикалық деректерді өңдеу және визуалдау.

Далалық сейсмикалық жұмыстардың әдістемесі мен техникасы
• Топо-геодезиялық жұмыстар;
• 2D, 3D түсірілімдерін жоспарлау;
• Далалық жұмыстар сапасын бақылау;
• Серпімді сейсмикалық тербелістерді қоздыру және тіркеудің оңтайлы параметрлерін таңдау бойынша тәжірибелік жұмыстар;
• Сейсмикалық деректерді тіркеу.