СЕЙСМИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ, ТҮСІНДІРУ

СЕЙСМИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ, ТҮСІНДІРУ

Сейсмикалық деректерді өңдеу және түсіндіру бойынша есептеу орталығы, кен орындарын іздеу және әзірлеу, мұнай және газ компаниялары үшін жоғары сапалы, тиімді сервистік қызметтерін ұсыну үшін 2D/3D, 3С/4С сейсмикалық деректерді өңдеу және түсіндіру бойынша жаңа біріктірілген технологияларын біріктірді.

Орталық сейсмикалық барлаудың деректерін өңдеу және біріктірілген түсіндіруді жүргізу үшін толыққанды жұмыс орындары мен қуаттылықтарына ие. Осы мақсаттар үшін дербес компьютерлер мен жұмыс станцияларындағы жұмыс үшін бейімделген бағдарламалық кешені пайдаланылады. Есептеу кешенінің бағдарламалық модульдері үлкен көлемінде сейсмикалық деректерді өңдеу және біріктірілген түсіндіруінің толық сызбалық бейнесін орындауға мүмкіндік береді.

Орындалатын жұмыстардың түрлері:
3D/2D теңіздік және жердегі сейсмикалық деректерінің үлкен көлемдерін өңдеу
Еселік толқындары – кедергілерімен күрделі теңіздік және транзиттік түсірілімдерін өңдеу
Күрделі статикалық аномалияларын азайту тапсырмаларын шешу
Карбонаттық құрылыстарын бөлу және бейнелеу
Тереңдік-жылдамдықты үлгілерін құрастыру
Тереңдік және уақытша аймақта көші-қонды, сонымен қоса дуплексті толқындар көші-қонын орындау
AVO талдау
Амплитудалық және серпімді инверсиямен литологиялық талдау
Кешендерді бөлу үшін уақытша, құрылымдық карталарын құрастыру
Сейсмостратиграфикалық талдауды жүргізу
Литология болжамын орындау және мұнай - газ перспективалық объектілерін бөліп көрсету
Геологиялық үлгілеу
Сейсмикалық барлау деректерінің базасын мұрағаттау және құру

«GEO ENERGY GROUP» ЖШС сейсмикалық материалдарды сақтау үшін температуралық режимді және өртке қарсы қауіпсіздікті сақтау үшін талап етілетін барлық техникалық құралдарына, жайларына ие.


Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі 3Д-МОГТ сейсмикалық деректерді өңдеу және түсіндіру нәтижелері

Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі 3Д-МОГТ сейсмикалық деректерді өңдеу және түсіндіру нәтижелері (тұзүсті қабаттарының деңгейінде)

Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі 3Д-МОГТ сейсмикалық деректерді өңдеу және түсіндіру нәтижелері (тұзасты қабаттарының деңгейінде)