ГЕОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Геохимиялық зерттеулер

Геохимиялық зерттеулер тұзақтың УВ компоненттермен толтырылғандығын анықтауға бағытталған, бұл соңғылардың туындау ошағынан бетте тұзақтан тұзаққа көшу жолдарын анықтау кезінде ғана мүмкін бола алады.
Геохимиялық деректерді дұрыс емес интерпретациялау кезінде, бар УВ көші-қон ағындарды есепке алусыз жүргізілген жұмыстардың тиімділігі нөл нәтижесін беруі мүмкін.

Беткі геохимиялық түсірілімді жүргізу нәтижелерін интерпретациялау кезіндегі дәстүрлі тәсілдеме келесі күтілетін нәтижелер деп түсіндіріледі - сейсмикалық әдістер бойынша бұрын анықталғандар тұзақтармен сәйкес келетін пішіні және өлшемдері бойынша геохимиялық аномалияларды бөлу. Сонымен бірге бетте бөлінген геохимиялық аномалиялардың контурларын мұнайға немесе газға қаныққан қабаттардағы бөлінген тұзақтардың СМЖ немесе ГСЖ эмпирикалық анықталған қалыпымен қоса атқару болжанады.